Bài đăng tháng: : November 2019

Cơ hội mở rộng kinh doanh đá viên ở nông thôn

Đá viên sạch là một ví dụ điển hình của loại hàng hóa có sự chênh lệch giá khá lớn giữa nông thôn và thành thị. Tại các huyện, xã, vùng sâu vùng xa hiện nay có rất ít nơi cung cấp đá sạch cho các quán nước, nhà hàng kinh doanh trên địa bàn. ... [+ Xem thêm ]

Copyright © 2015 | Maylamnuocda.net | All Rights Reserved